LIFETIME WARRANTY

Alpha-Bio Tec proizvodi kvalitetne medicinske proizvode koji zadovoljavaju međunarodne standardne kvalitete. Zahvaljujući tome  Alpha-Bio Tec proizvodi imaju doživotno jamstvo za cijeli implantacijski sustav, što je značajno za kliničare i pacijente. 

 

SUSTAV KVALITETE

Proizvodnja Alpha-Bio Tec implantacijskog sustava zadovoljava najviše međunarodne standarde kvalitete. Alpha-Bio Tec proizvodi su: CE certificirani, certificirani za prodaju u SAD-u i drugim područjima u svijetu. Proizvodi zadovoljavaju sustave kvalitete:  ISO 13485:2003, CMDCAS i Direktive vijeća 93/42/EECP.